Hamas utnyttjar pengar från turkisk biståndsorganisationen för militära ändamål

I februari i år grep och förhörde den israeliska säkerhetstjänsten (ISA) Muhammad Murtaja som då var TIKAs (Turkish Cooperation and Coordination Agency) koordinator i Gaza. Anledningen till gripandet var att man misstänkte att Murtaja arbetade för Hamas militära gren.

Under utredningen kom det fram att Murtaja rekryterades av Hamas 2008 och att han i början av 2009 var aktiv inom Hamas militära gren. Detta innefattade militär träning, tillverkning av vapen samt grävande av terrortunnlar. Murtaja lagrade även vapen som handgranater i sitt hem.

Vidare framkom det att en resa som Murtaja gjorde, via Israel, för att tränas av TIKA bland annat berodde på att han skulle skaffa information som kunde leda till bättre träffsäkerhet för Hamas raketer.

Det visade sig även att under tiden som Murtaja var TIKAs koordinator så slussade han undan pengar till Hamas som var ämnade för humanitära projekt. Murtaja använde sig av olika metoder – ett exempel var att han gav en lista till TIKA bestående av fattiga personer som behövde finansiell hjälp. Listan kom dock i själva verket från Hamas och de ”behövande” personerna på listan var antingen terrorister eller terroristers familjemedlemmar. Ett annat exempel var att matpaket som donerats av TIKA och som skulle till befolkningen istället gick direkt till medlemmar av Hamas militära gren.

Under förhören berättade även Murtaja om tunnelsträckningar, metoder som Hamas använder då tunnlarna grävs, beredskapsplaner samt vapentillverkning.

Detta förhör, och andra som hållits under de senaste åren, visar tydligt hur Hamas både utnyttjar och bibehåller den humanitära situationen i Gaza då den tjänar dess syfte att förbereda inför en militär konfrontation med Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*