Hamasmanual uppmanar till att gömma bomber i civila hus

Under Operation Protective Edge lyckades IDF hitta en Hamasmanual som rekommenderar att man förvarar spängmedel i civila hus för att därmed styra striderna in i befolkade områden.

Manualen har tagits fram av Al Qassam-brigaderna och innehåller rekommendationer för hur man lär civila att bygga och förvara bomber i sina hus. Enligt manualen är målet att ”ta striden från öppna områden till bebyggda urbana platser vilket tjänar ’motståndets’ [alltså Hamas] intressen”.

I kapitlet ”Faktorer för att framgångsrikt gömma vapen i hem” står det att vapnen skall gömmas i hemlighet och att det inte får se ut som militär aktivitet, man skall även placera utrustning tillsammans med andra hushållsföremål samt att man skall använda de personer som bor i området för att gömma utrustningen.

Läs mer på Hamas Calls for Hiding Bombs in Civilian Homes

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*