Har de mänskliga rättigheterna i Iran förbättrats sedan Rouhani tillträdde?

Irans President Rouhani vid World Economic Forum tidigare i år. Copyright: WEF webcast

Det brittiska utrikesdepartementet – Foreign & Commonwealth Office – släpper varje år en rapport kallad Human Rights and Democracy. I rapporten, under Section IX, listas Iran som ett orosland. Listan består av ett antal länder där man ser med oro på situationen vad gäller mänskliga rättigheter. Den senaste uppdateringen kommer från den sista december 2013.

Departementet skriver att:

”There was no substantive improvement in the human rights situation in Iran between October and December 2013. The Iranian government continued to make positive public statements on civil rights issues, but there has been no sign of institutional change to improve the human rights situation, including for minority religious and ethnic groups, journalists and human rights defenders, prisoners and women.”

Departementet bedömer alltså att trots positiva uttalanden från regeringshåll i Iran gällande de mänskliga rättigheter händer lite i praktiken. Iran är fortsatt det land som avrättar näst flest personer per capita i världen.

Situationen för religiösa minoriteter är bekymmersam. FN:s särskilda rapportör Dr. Ahmed Shaheed vittnar om att bland annat kristna iranier förföljs.

Tryckfrihet, som i Sverige är en grundlag, samt åsikts- och yttrandefrihet, som slås fast i artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, är inte något journalister kan förvänta sig. Iran har det näst högsta antalet fängslade journalister i världen. Det brittiska utrikesdepartementet skriver att 16-24 bloggare och experter häktades i början av december 2013.

Vidare skriver de att det inkommit rapporter om en ökning i förföljelsen av kurder samt att kurdiska politiska fångar har avrättats.

I samband med ett vallöfte har president Rouhani nu släppt ett utkast om medborgares rättigheter. Det handlar bland annat om religiösa, etniska och kulturella rättigheter, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Detta är självklart bra men frågan är om det i verkligen kommer att resultera i något konkret. Det brittiska utrikesdepartementet är i alla fall klara i sin kritik och ställer sig skeptisk till det hela:

“Although this is a welcome exercise, without changes to the law or the approach taken by the judiciary and security forces, there is unlikely to be any real change.”

IHRDC, Iran Human Rights Documentation Center, hävdar att 529 personer avrättades i Iran under 2013. Från officiellt håll erkänner man uppåt 400 avrättningar. Av dessa har ungefär hälften utförts efter det att Rouhani, som av väst ses som mer måttfull, valdes till president. Jonathan Hunt vid Fox News ställer frågan vem som egentligen styr Iran och om vad Rouhani egentligen säger spelar någon roll då allt egentligen styrs av Khamenei och hans hårdföra allierade. Problemet här är att ingen vet svaret på frågan.

Gissou Nia från IHRDC menar att Rouhani under sin valkampanj lyfte fram frågor som mänskliga rättigheter men att han måste bedömas för sina handlingar och inte för sina ord när det kommer till mänskliga rättigheter.

I en intervju med Jonthan Hunt sa hon att:

”He has talked about the rights of ethnic minorities, religious minorities, women, making sure that to improve gender equality, and bring equality to the sexes. So this is a president who in my view was elected on a human rights mandate.“

Även Amnesty International håller med om kritiken. Så här inleder de sin årliga rapport om Iran:

“The authorities maintained severe restrictions on freedoms of expression, association and assembly. Dissidents and human rights defenders, including minority rights and women’s rights activists, were arbitrarily arrested, detained incommunicado, imprisoned after unfair trials and banned from travelling abroad. There were scores of prisoners of conscience and political prisoners. Torture and other ill-treatment were common and committed with impunity. Women, religious and ethnic minorities, and members of the LGBTI community were subject to discrimination in law and practice. The cruel judicial punishments of flogging and amputation continued to be used. Official sources acknowledged 314 executions, but a total of 544 were recorded. The true figure may be considerably higher.” – Amnesty International Annual Report: Iran 2013

Vi ser vissa skillnader vad gäller antalet avrättade mellan de båda källorna men det kan konstateras att Iran är det land i världen som avrättar näst flest personer, endast Kina avrättar fler. I bådas bedömningar finns indikationer som tyder på summariska rättegångar och processer som inte följer internationell praxis. Amnesty International framhäver även att piskning och till och med amputation används som straff i Iran.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*