Har det tvåtusen år gamla fortet Akra i Davids stad till sist hittats?

Forskare från israeliska Riksantikvarieämbetet tror att de har hittat resterna av fortet Akra i Jerusalem som grekerna använde för att kontrollera Templet för över 2000 år sedan samt bevis för de hasmoneiska försöken att erövra fästningen.

Det är en fascinerande upptäckt som gjorts i samband med arkeologiska undersökningar i Jerusalem. Forskare från det israeliska Riksantikvarieämbetet arbetade vid parkeringsplatsen Givati i Davids stad då upptäckten gjordes. Förhoppningsvis har man därmed hittat svaret till ett av Jerusalems största arkeologiska mysterier – var fästningen Akra egentligen låg, det berömda fästet som byggdes av Antichos IV för att kontrollera Jerusalem och övervaka Templet som senare befriades från grekiskt styre av hasmonéerna.

Lead sling stones and Bronze arrowheads stamped with the symbol of the reign of Antiochus Epiphanes

Lead sling stones and Bronze arrowheads stamped with the symbol of the reign of Antiochus Epiphanes

Utgrävningarna vid parkeringsplatsen i Davids stads nationalpark har pågått i ett decennium och bekostas till stor del av The Elad Foundation som även driver nationalparken. Utgrävningarna har hittills resulterat i artefakter från fler än 10 olika antika kulturer. Utgrävningen är öppen för allmänheten så man kan enkelt ta sig dit och se vad som pågår.

Under de senaste 100 åren av arkeologisk forskning i Jerusalem har många teorier lagts fram om var exakt Akra skulle kunna ligga. Osäkerheten kring denna historiska fästning beror till stor del på bristen av arkeologiska lämningar som kan kopplas samman med den grekiska närvaron i Jerusalem.

Både Mackabeerböckerna och historikern Josefus Flavius placerade Akra i David stad.

”Inkräktarna befäste Davids stad med en hög och kraftig mur och kraftiga torn och fick så en borg. De bemannade den med hedniska syndare och laglösa män. Genom den ökade deras makt. De försåg den med vapen och proviant, och bytet från Jerusalem samlade de ihop och lagrade där. De blev till ett farligt hot. Den borgen var ett försåt för templet och ständigt en ondskefull fiende till Israel. Oskyldigt blod utgöts runt templet. Helgedomen skändade de. Jerusalems invånare flydde för deras skull, och staden blev ett tillhåll för främlingar.” (1 Mack 33-38)

”…och när han hade tagit stadsmurarna byggde han en citadell i den lägre delen av staden, för platsen var hög, och översåg Templet som han fortifierade med höga murar och torn där han även placerade en garnison makedonier.” (Josefus Flavius Antiquities of the Jews).

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*