Har mysteriet om Acra äntligen en lösning?

Davids stad i Jerusalem är en referens till det ursprungliga Jerusalem vilket är lokaliserat till Sion som kung David intog 1 000 f.Kr.. Det var där Kung Davids son, Salomon, lät bygga det 1:a Templet till JHVH. Ett gammalt geografiskt mysterium är löst sedan förra året avseende placeringen av den grekiska borgen Acra. Den existerade under det 2:a Templets period i Davids stad. Syftet med borgen var att styra Jerusalem och övervaka vad som hände på Tempelberget.

Äldre karta över vart man trodde att Acra låg i Jerusalem

Äldre karta över vart man trodde att Acra låg i Jerusalem

Den exakta platsen för borgen som Antiochos IV använde under ett par hundra år f.Kr. har varit omdiskuterad under många år. Historiker och arkeologer har föreslagit olika platser runt Jerusalem och huvudsakligen förlitade sig slutsatserna från litterära indicier. Dock, efter 10 års utgrävningar, kunde till sist Israel Antiquities Authority slå fast 2015 exakt vart borgen låg. Den plats som pekas ut är lokaliserad strax utanför stadsmuren i Old City i Jerusalem.

Antiochos IV Epifanes var kung över det seleukidiska väldet och är mest känd eller ökänd för att ha plundrat Jerusalem och för att ha ställt upp ett altare till den grekiske guden Zeus ära i det 2:a Templet. Han förbjöd flera judiska religiösa seder vilket slutade med Mackabéerupproret 167 f.Kr.. Upproret var lett av en judisk präst och hans fem söner som vägrade att offra på Antiochos avgudaaltare. Altaret förstördes och därmed var upproret inlett. Slutresultatet blev att det judiska folket fick självständighet från de seleukidiska härskarna fram till 63 f.Kr. då landet kom att lyda under romarriket och styrt av regionala regenter.

Bild och text från sidan Israelarkeologi.se

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*