Har vi upptäckt mackabéernas grav?

Under de senaste veckorna har det magnifika mausoléet vid Horbat Ha-Gardi, som man för 150 år sedan trodde var mackabéernas grav, återigen grävts ut. Denna gång har man använt moderna instrument vilka avslöjar magnifika gravkammare och enorma pelare som hintar om en annan historia.

Under de senaste veckorna har det Israeliska Riksantikvarieämbetet, tillsammans med lokalinvånare och ungdomar, utfört en ovanligt arkeologisk utgrävning för att söka efter den sanna platsen där mackabéernas grav vilar.

Cleaning one of the burial niches

Bild från Israeliska Riksantikvarieämbetet

Enligt historiska källor ledde mackabéerna – Mattathias Hasmonéen och hans fem söner från den antika staden Modi’in – ett uppror mot det grekiska styret.

Syftet med den arkeologiska undersökningen är att slå fast om det finns någon sanning bakom legenderna och historierna som uppstått kring platsen Horbat Ha-Gardi, nära Modi’in, som kopplats till mackabéernas grav.

Mackabéernas grav beskrivs i två antika böcker som båda är två tusen år gamla – Boken om Mackabéerna samt Judiska fornminnen – skrivna av Josephus Flavius, judisk historiker född kring år 37 e.Kr. Graven beskrevs som en hög, imponerande struktur omgiven av pelare. Det sades att den överblickade havet och att den var byggd av fina stenar och täckt av pyramidliknande tak.

mackabe3

Bild från Israeliska Riksantikvarieämbetet

Platsen Horbat Ha-Gardis närhet till den arabiska byn Al-Midya, likheten mellan namnen och antika Modi’in, lockade arkeologer och akademiker till platsen för 150 år sedan. Några av dem dokumenterade platsen i sina texter och ritningar och några lyckades till och med genomföra utgrävningar. Grävningarna avslöjade ett imponerande mausoleum som bars upp av enorma pelare vilka stöttade upp stenplattor. Gravvalv upptäcktes vid strukturens fot. Spänningen skall ha varit intensiv för 150 år sedan och de första forskarna skrev till och med: ”Sannerligen, det finns inget utrymme för tvivel. Jag har funnit mackabéernas grav och i tunneln jag grävde fram hittades Mattathias aska”; ”Gravens ruiner återspeglar precis mackabéernas grav så som den beskrivs i de historiska källorna”.

Entusiasmen dämpades dock något av den franske arkeologen Charles Clermont-Ganneau. I samband med hans utgrävningar återfanns mosaiker prydda med kors i gravvalven. Därför, menade han, kunde man inte klargöra vad strukturen använts till men att den helt klart var kristen. Clermont-Ganneau tillade att ”det är möjligt att strukturen byggdes av kristna för att hedra de heliga mackabéerna eftersom de är upphöjda till helgon i kristendomens ögon. Det är fullt möjligt att det i framtiden hittas otvetydiga bevis som klargör att det är platsen där mackabéerna begravdes”. När Clermont-Ganneaus rapport kom övergavs platsen och har sedan dess mer eller mindre legat öde.

Israeliska Riksantikvarieämbetet beslöt sig nyligen för att reda ut historien kring graven en gång för alla. Idag har man ju även tillgång till moderna instrument och verktyg som kan berätta mycket mer om en plats än vad man kunde för 150 år sedan.

Under de senaste veckorna har mausoléet lokaliserats och utgrävningen sattes igång med hjälp av många lokalinvånare från Modi’in och Hevel Modi’in. Enligt Amit Re’em och Dan Shachar, ansvariga för utgrävningen, är det ”inget tvivel om att strukturen som grävts ut är ovanlig. Beskrivningarna från 150 år sedan uppenbarades framför våra ögon och vi upptäckte de magnifika gravvalven, pelarna och en förgård som leder till graven och andra byggnader i anslutning till den. Till vår besvikelse kunde vi se att många av byggnaderna som sågs av våra föregångare har plundrats och stenar har tagits för att bygga andra byggnader i närheten. De arkeologiska bevisen som vi hittills har räcker inte för att klargöra om det faktiskt är mackabéernas grav. Om det inte är själva graven är det sannolikt att platsen identifierades, av den tidiga kristendomen, som en kunglig begravningsplats vilket skulle kunna förklara uppförandet av den imponerande strukturen. Gåtan om mackabéernas grav fortsätter.”

Arbetet som hittills bekostats av Israeliska Riksantikvarieämbetet fortsätter och man undersöker nu möjlighet till vidare finansiering för att kunna samla in så mycket information som möjligt från området.

Personer över 16 år och som är villiga att arbete minst en dag kan anmäla sig som frivilliga till utgrävningen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*