Hemligheten bakom Israels framgångsrika mjölkproduktion

Mjölkexperter delar med sig av hemligheterna bakom varför Israel lyckas tillverka så mycket mjölk samtidigt som korna är gladare och hälsosammare.

Hur kommer det sig att Israel lyckas få ut 12 000 liter mjölk per ko och per år samtidigt som motsvarande siffra i jämförbara länder endast ligger kring 8000 liter? Vad är det som har gjort att just de israeliska korna är så högproduktiva? Varför sprider sig israelisk mjölkningsteknologi nu över världen med företag som till exempel AfiMilk? Hur kan mjölkbönder och mjölkindustrin hålla sina ladugårdar rena och hälsosamma och göra hela mjölkmarknaden mer miljövänlig?

Israels Volcani Center, ett statligt forskningsinstitut, ger oss några ledtrådar.

joshuah

I Volcani Centers ladugård, där man håller temperaturen nere när det är som varmast genom vattensprutor och fläktar, jobbar Joshuah Miron. Han leder en institution som övervakar de 230 mjölkkor som finns på Volcani Centers anläggning i Beit Dagan och ser till att de mår bra.

Israels exceptionella framgång inom mjölkindustrin består av tre mycket viktiga ingredienser: förbättrad avel för att få fram kor som producerar mer mjölk; avancerad näringslära; och ett team bestående av högutbildade mjölkbönder, de flesta med en universitetsexamen. Om du sammanfogar alla dessa får du något som kan börja liknas vid ett svar och som startar med Volcani Center.

Praktiskt taget alla Israels 1000 mjölkgårdar använder sig av Volcanis forskning för att hitta lösningar på problem som uppstår inom industrin. Miron påpekar även att många mjölkbönder säger att centrets arbete har överträffat de förväntningar som de haft.

Israel är även ett litet land med begränsad tillgång till åkermark, säger Miron. När det kommer till mat så kan Israel endast odla cirka 30% av den kost som korna behöver. Resten måste komma från någon annanstans. Om allt det som saknas importeras skulle kostnaden för mjölk blir väldigt hög. Korn, till exempel, kostar 340 dollar per ton.

ko

Volcani Center kom på en näringsrik och miljövänlig lösning: att använda 630 000 ton våta vegetariska biprodukter från tillverkningen av olivolja och annan mat. Dessa biprodukter hade annars behandlats som avfall och helt enkelt begravts i öknen.

Stressensorer för att se till att korna är glada

Mjölkproduktion och dess kvalitet är direkt relaterat till kons hälsa och välmående. Om en ko upplever stress eller ångest ger detta direkt utslag då korna är uppkopplade till en AfiMilk-monitor som produceras på en israelisk kibbutz och är framtagen genom forskning vid Volcani. Infraröda sensorer känner av om det uppstått infektioner eller undermålig mjölkkvalitet, något som hjälper mjölkbonden att kontrollera sina kor i realtid. Man kan även utläsa fett- och proteinnivå.

Ett helt ekosystem är nu på plats i Israel för mjölkindustrin. Fodret som korna matas med produceras med hjälp av återvunnet vatten och kogödslet används till åkrarna och sedan börjar allt om igen.

Här under kan du några olika filmer om AfiMilks verksamhet.

 

Video – sheep & goats

Video – testimonial from South Africa

Video Part I; Part II – testimonial from Italy (Italian with English subtitles)

Video – testimonial from N. America

Video – Vietnam project

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*