Högsta antalet turister någonsin senaste 6 månaderna

Turismen i Israel slår ständigt nya rekord och de senaste sex månaderna. Juni var en särskilt bra månad med 303,000 turister, en ökning med 28% jämfört med förra året.

Turismminister Yariv Levin kommenterade siffrorna med att deras marknadsstrategi nu visar resultat och tar Israel till nya höjder. Den ökande andelen inkommande turism bidrar stort till den israeliska ekonomin och till anställningsgraden. Levin är övertygad att de goda resultaten kommer att fortsätta ännu några månader.

Enligt Israels statistiska centralbyrå var den totala siffran inkommande turister under perioden januari till juni 1,74 miljoner vilket är en ökning med 26% jämfört med föregående år. Uppskattningsvis har turismen resulterat i en intäkt på 9,4 miljoner shekel.

Antalet turister som ökat mest är de som kommer från Kina. 76% fler kineser väljer att turista i Israel jämfört med föregående år. Från Ryssland ses en ökning med 30% och från USA kommer 20% fler än tidigare. USA är även totalt det land varifrån de flesta turister kommer.

Av de 303,000 turisterna kom 275,000 med flyg, 28,600 kom landvägen de flesta från Jordanien.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*