Hökmark (M): ”Socialdemokraterna ser inte diktaturerna på grund av sin motvilja mot demokratin Israel.”

Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark (M) skriver i dag i Helsingsborgs Dagblad:

Israel är en demokrati där människor kan leva fritt oavsett sexuell läggning eller kön. Kvinnor och män har samma rättigheter och deltar på lika villkor i det politiska livet liksom i det militära försvaret. Muslimer och andra religiösa riktningar har lika rättigheter och är valbara till landets parlament. Muslimska flickor kan – bara i Israel – bada i Medelhavet både med och utan burka, burkini eller slöja. Trots detta väljer den svenska regeringen att utmåla Israel som en politisk fiende men länder som Iran som vänner.
Iran bedriver en konsekvent destabiliserande politik av terror, hot och militär inblandning i Mellanöstern. Iran är det land som främst bidragit till uppbyggnaden av Nordkoreas kärnvapen- och missilteknologi. I landet råder total diktatur och förakt för mänskliga fri- och rättigheter. Det förekommer godtyckliga dödsstraff för kritik mot regimen, mot islam och för homosexualitet. Iran finansierar och stöder terror och krig i andra delar av Mellanöstern liksom Assadregimens massmördande.
Hamas regerar i Gaza, en del av det som Sveriges rödgröna regering erkänt som den självständiga staten Palestina och ger betydande bistånd till. I Gaza har kvinnor inte samma rättigheter som män. Varje form av HBTQ-läggning ses som ett brott som kan följas av misshandel eller död. Biståndspengar används för att finansiera terror och inköp av vapen.
På Västbanken är styret mindre extremt men korruption, våld och stöd till terror tillhör det normala. Här används biståndspengar för att finansiera våldsbejakande propaganda, hat och extremism…

I Israel finns yttrandefrihet, tryckfrihet och mediers frihet. Politisk mångfald och respekt för mänskliga fri- och rättigheter liksom ett rättsväsende som dömer alla lika och som har dömt ledande politiker för sexuella trakasserier eller korruption.
Israel ockuperar än idag Västbanken. Orsaken till att någon fred aldrig har kunnat slutas är att de militära hoten om att utplåna Israel och döda judar kvarstår liksom den ständiga terrorn.
Den svenska regeringen har som en av få regeringar i den demokratiska världen erkänt Palestina. Utrikesminister Margot Wallström (S) dömer upprepade gånger ut israeliska svar mot terrorister som utomrättsliga avrättningar, något som varken sägs om motsvarande insatser i Trollhättan, Barcelona, Paris eller London. Israel ges skulden för förtrycket, våldet och konflikterna i Mellanöstern.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*