HRW: Palestinska myndigheten begår allvarliga människorättsbrott

De styrande i Gaza och Ramallah begår allvarliga människorättsbrott, skriver Human Rights Watch (HRW) i en ny rapport och rekommenderar den internationella brottmålsdomstolen i Haag att inleda förundersökning av dessa brott.

Läs hela rapporten här.

Foto: Kremlin

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*