Humanitärt bistånd till Myanmar

Den israeliska ambassaden i Burma levererar i samarbete med MASHAV ett välbehövligt humanitärt bistånd till offren för de dödliga översvämningar som kommit efter ett förödande skyfallsliknande monsunregn. Översvämningarna påverkar nästan hela Myanmar.

Läs mer på MFAs webbsida

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*