Hur de internationella krigslagarna hjälper Hamas och underminerar Israel

Av Elan Journo för nyhetsidan Breitbart den 17:e juli 2014:

Medan en föreslagen vapenvila misslyckas, och Israels militär är inställd på att ”intensifiera” svarsaktioner mot Hamas raketer har förmaningarna börjat. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har uttryckt ”allvarliga tvivel” på att Israels militära angrepp följer internationella normer för krig. Men det är krigets lagar själva som måste ifrågasättas.

De internationella krigslagarna anses allmänt vara nödvändiga för att göra krigföring mer civiliserat och begränsa de humanitära konsekvenserna av väpnad konflikt. De föreskriver, till exempel, ett undvikande av skador på icke-stridande och ”proportionell” användning av vedergällningskraft.

Vi kan alla vara överens om att civila offer är ett ovälkommet resultat av krig, men dessa lagar är konstruerade emot Israel i denna konflikt – konstruerade emot alla nationer som agerar i självförsvar. Ju mer noggrant Israel uppfyller dessa normer, desto mer understödjer de Hamas och undergräver sitt eget självförsvar.

Moraliskt, genom att försvara sig, måste Israels prioritet vara att eliminera hotet från Hamas. Hamas har deklarerat sitt mål att förstöra Israel ytterst tydligt. De ansvarar för förödande självmordsbombningar och, under årens lopp, tusentals raketattacker från Gaza mot städer i Israel. Men krigets lagar kräver att Israel visar återhållsamhet och undergräver målet om självförsvar genom skyddet av civila i en krigszon.

Den israeliska militären omfattar krigets lagar och går verkligen mycket långt ut ur dess väg för att varna för pågående attacker. Man släpper tusentals flygblad på arabiska som varnar Gazaborna för att undvika vissa områden som kan bli attackerade. Man ringer och sms:ar de som bor i byggnader där en raket är på väg att slå till, vilket ger de boende tid att utrymma. Ofta skjuter militären en ”knock on the roof” varningsraket, innan man skjuter mot byggnaden. Man har avbrutit attacker då civila setts i närheten av målet.

För Hamas och allierade islamister, är de israeliska åtgärderna en taktisk gåva. Till exempel under Gazakriget 2008-9, gömde Hamas medvetet undan vapen och ammunition, inklusive Grad missiler, i privata hem. Och de fortsätter att göra det och att placera raketramper i tätbefolkade områden. Förra veckan, i en intervju på Al-Aqsa TV, uppmanade en Hamastalesman palestinierna att gå upp på taket för att agera som mänskliga sköldar mot Israels bomber (vilket vissa palestinier ivrigt gör).

Utifrån en rationell standard är angriparen i ett krig skyldig för dödsfallen eller skador på civila på båda sidor. Men krigets lagar skiftar skulden från Hamas till Israel.

Eller ta en annan princip inom krigets lagar: att militär vedergällningsstyrka ska vara ”proportionell” till attacken. Låter förnuftigt rent teoretiskt, eller hur? Men den står i strid med varje lands moraliska skyldighet att försvara sina medborgares liv. För att agera proportionellt, bör Israels militär begränsa sig till att använda samma primitiva, ofta oprecisa, granateld som Hamas avfyrar från Gaza, och inget mer? Blotta faktum att Israels militär är överlägsen skulle innebära att varje åtgärd den vidtar är oproportionerlig.

Det finns naturligtvis viktiga moraliska frågor i krigföring. Men dessa kan inte besvaras på rätt sätt om vi inte börjar med att acceptera principen att varje nations främsta ansvar är att skydda sina medborgares liv och frihet.

Läs hela artikeln på Breitbart här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*