Hur Hamas utnyttjar biståndsorganisationen World Vision för att finansiera sina terroraktiviteter med miljontals dollar per år

Sammanfattning:

Med början 2005 infiltrerade Hamasoperatören Mohammed El-Halabi biståndsorganisationen World Vision som bland annat stöds av FN. El-Halabi utnyttjade sin ställning som chef för World Visions Gaza-avdelning för att slussa undan stora belopp och andra resurser till terrororganisationen Hamas. Under åratal gick ungefär 7,2 miljoner dollar per år till Hamas militära gren. De uppgifter som nu avslöjats styrker de bevis som redan finns att Hamas aktivt utnyttjar regeringars, internationella organisationers och privatpersoners goda intentioner att hjälpa. Istället bidrar de till att finansiera terrorverksamhet och förtryck utan att veta om det. Israel stödjer det arbete som utförs av genuina humanitära hjälporganisationer men uppgifterna som nu avslöjats bekräftar Israels oro att Hamas utnyttjar biståndsorganisationer som inte kontrolleras ordentligt.

 

World Vision

World Vision är en respekterad global humanitär biståndsorganisation med projekt i över 100 länder, en budget på 2,6 miljarder dollar och 46 000 anställda.

World Vision är en av de största biståndsorganisationerna i världen och samarbetar med FN.

World Vision arbetar i Israel, Västbanken och Gazaremsan sedan 1975.

 

Omfattningen av de medel som kanaliseras från World Vision till Hamas terroraktiviteter

60% av World Visions årliga budget för Gazaremsan slussades till Hamas av Mohammed El-Halabi (ungefär 7,2 miljoner dollar per år).

40% av de medel som är öronmärkta för civila projekt (1,5 miljoner dollar per år) gavs i kontanta utbetalningar till Hamas stridande enheter.

Pengar avsatta för behövande i Gaza (4 miljoner dollar per år) slussades till Hamas för att bygga nya terrortunnlar in under gränsen till Israel samt för att köpa vapen.

 

Terrorprojekt som finansieras av World Visions medel

En militärbas (kodnamn: Palestina) har byggts med hjälp av organisationens pengar. 80 000 dollar från Storbritannien, i kontanter, användes för att täcka konstruktionskostnader för basen samtidigt som löner betalades ut till terrorister.

Biståndspengar slussades undan för att finansiera byggandet av nya terrortunnlar från Gaza till Israel. Detta rör sig alltså inte om tunnlar som används för smuggling av varor utan för att utföra attacker mot civilsamhällen i Israel samt israeliska säkerhetsstyrkor.

Konstruktionsmaterial, järnstänger, stängsel, växthusskydd (används som kamouflage) samt rör som Hamas mottog från World Vision användes för att bygga militäranläggningar och tunnlar.

Under Morsiregimen i Egypten slussade El-Halabi undan tiotusentals dollar från biståndsorganisationen för att köpa vapen i Sinai.

 

Mat till behövande gick omedelbart till Hamas militära enheter i norra Gaza

2,500 matpaket värda 100 dollar styck gick direkt till terrorister (totalt värde 250,00 dollar)

3,300 paket rengörnings- och hygienartiklar värda 80 dollar styck gick även de till Hamas enheter (totalt värde 264,000).

 

Hur pengarna slussades över till Hamas

En del av de pengar som samlats in till skadade barn i Gaza slussades till Hamasterroristers familjer då de falskt listat sina barn som skadade.

Pengar avsedda för psykologiskt stöd, utbildning och hälsa i Gaza (2 miljoner dollar per år) betalades istället ut till Hamasfamiljer.

Delar av biståndsorganisationens donationer överfördes kontant och bokfördes falskt som bidrag till behövande barn.

Pengar betalades ut som löner till Hamasterrorister och aktivister som var registrerade som anställda i biståndsorganisationen trots att de aldrig arbetat för World Vision.

Kostnader för legitima infrastrukturprojekt överdrevs och överskottet gick oavkortat till Hamas.

Låtsasföretag – två jordbruksorganisationer och en falsk välgörenhetsorganisation för skadade bildades och genom att använda påhittade register kunde man slussa undan pengar.

Arbetslöshetsersättning gick till Hamasterrorister. El-Halabi ordnade så att en tredjedel av bidragen från World Vision till arbetslösa i Gaza istället gick till medlemmar i Izz ad-Din al-Qassam-brigaderna. Terroristerna fick även större ersättningar.

Genom att använda påhittade förmånsmottagare betalades 2 miljoner dollar ut till Hamasaktivister istället för som det var tänkt, bidrag till bönder. El-Halabi rapporterade att en större summa än vad som faktiskt överfördes till bönderna hade utbetalats, mellanskillnaden hamnade hos Hamas.

Kostnaderna för olika projekt överdrevs. World Vision investerade till exempel i ett antal jordbruksprojekt i norra Gaza. Ett av projekten innefattade uppförandet av 500 växthus och beredning av jordbruksmark (200 hektar) för odling. El-Halabi rapporterade till World Vision att kostnaden var 1000 dollar per 1000 kvadratmeter mark medan den verkliga kostnaden var 700 dollar. Mellanskillnaden på 300 dollar gick oavkortat till Hamas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*