Hur Israels flygvapen håller på att bli som Google och IBM

Högt upp i Israeli Air Forces (IAF) byggnad i Israels militära högkvarter arbetar en unik enhet med att implementera problemlösningsteknologier från high-tech världen till Mellanösterns mäktigaste flygvapen. IAFs innovationsavdelning består nästan uteslutande av immigranter och många av dem har tidigare arbetat vid high-tech giganter som Google och IBM där de jobbat med att utveckla spjutspetsteknologi som till exempel artificiell teknologi.

Läs mer om det viktiga arbetet här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*