Purim – vad är det man firar?

På Purim firar vi räddningen av det judiska folket från Hamans planer på att ”förgöra, döda och utrota alla judar, unga och gamla, spädbarn och kvinnor, under loppet av en enda dag”. Detta utspelade sig det judiska året 3405 (år 356 före vår tidräkning).

Haman var premiärminister åt den persiska kungen Achashverosh. Ursinning över att juden Mordechai vägrade att buga sig för honom gick Haman till Achashverosh och förklarade att det finns folk i riket som är utspritt över alla dess provinser och vars lagar är annorlunda mot alla andra folks lagar. Detta folk borde inte få existera, argumenterade Haman. Med tillstånd från en kung vars rike sträckte sig från Indien till Etiopien hotade Hamans påbud den fysiska utplåningen av varenda jude vid liv på jorden vid denna tidpunkt.

Mordechai uppmanade judarna att be G‑d om förlåtelse för sina synder och samlade dessutom 22.000 judiska barn till sig med vilka han studerade Tora i hopp om att väcka G‑ds nåd. Han gick också till sin kusin, Ester, som flera år tidigare hade valts av Achashverosh att bli hans drottning. Mordechai bad drottning Ester att vädja om kungens nåd. Med risk för hennes eget liv iscensatte drottning Ester Hamans fall vid en privat vinfest till vilken hon bjudit kungen såväl som premiärministern. Hon övertygade Achashverosh om att Haman skulle hängas och ett nytt påbud infördes som gav det judiska folket rätt att försvara sig mot dem som ville förgöra dem.

På den 13:e dagen i månaden Adar – dagen som valts genom Hamans ”pur” (lott) – utkämpades många slag över hela riket mellan judarna och de som försökte verkställa Hamans påbud. Den påföljande dagen, den 14:e Adar, blev en festdag fylld med glädje för att fira judarnas seger över sina fiender. I den huvudstaden Shushan med dess gamla ringmur, där slaget pågick i två dagar, firades segern den 15:e Adar.

Mordechai och Ester fastslog att dessa två dagar skulle firas i all framtid, i form av helgen Purim, den 15:e Adar i städer med ringmur, och den 14:e Adar på alla andra platser. Purim skall firas genom offentliga uppläsningar av berättelsen om miraklet som skrevs ner i Esters Bok. Purim firas också genom att skicka måltider till sina vänner, genom att ge pengar till de fattiga och genom att avnjuta en festlig måltid med starka drycker (i åminnelse av vinfesten där Ester lyckades vända Achashverosh mot Haman).

En Purimtradition för barn är att klä ut sig. Förklädnaden påminner oss om det faktum att även Purimmiraklet var ”förklätt” genom att det på ytan såg ut att ett naturligt händelseförlopp. Detta är även den bakomliggande anledningen till hamentashen, en traditionell kaka som äts till Purim vars fyllning är dolt inom en trekantig kaka. Dagen före Purim är ”Esters Fasta”, till åminnelse av de fastor Ester och hennes folk höll då de bad för G‑ds hjälp från den onde Haman.

Texten är skriven av Chabad Stockholm. Läs mer på deras hemsida.

Foto: IgorZed

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*