IDO AHARONI för NEW YORK DAILY NEWS – Problemet: Irans bakomliggande motiv

IDO AHARONI

Problemet: Irans bakomliggande motiv

Det här är anledningen till varför vi bör vara oroliga över Iran-avtalet. Avtalet kommer inte hindra Iran från att med tiden hota Amerika och dess allierade med kärnvapenkrig. Avtalet kommer inte varaktigt att hindra Iran från att skaffa kärnvapen. Det största problemet som diskuteras alldeles för lite är att avtalet inte gör någonting för att ta itu med Irans expansionistiska antiisraeliska och antiamerikanska attityd.

Alla säkerhetsexperter vet att en fiendes framgång beror på tre förutsättningar. För det första måste fienden ha viljan att angripa. För det andra måste fienden ha kapaciteten att utföra en attack. Slutligen måste fienden få en möjlighet att anfalla. Medan Iran-avtalet tillfälligt kan fördröja både kapaciteten och möjligheten hindrar det inte det övergripande elementet, nämligen regimens själva väsen.

Ett avtal som inte tar itu med roten till problemet är i bästa fall ofullständigt och i värsta fall farligt. Israels försvarsminister Moshe Yaalon uttryckte sig enkelt: ”Det internationella samfundet ser Iran som lösningen och vi ser Iran som problemet. Irans ayatollaledda regim har länge varit den största destabiliserande kraften i Mellanöstern och världens ledande producent av statsunderstödd terrorism. Regimen förtrycker systematiskt den moderata, studentdrivna reformrörelsen. Det handlar inte om demokrati och frihet. Att låta den iranska regimen lämna förhandlingsbordet med ett enormt diplomatiskt framsteg saboterar för dem som kämpar för frihet och demokrati i Iran, samtidigt som det förstärker de nuvarande makthavarna.

Mullornas mål är ett islamiskt styre och hegemoni i regionen. Detta är vad Iranska revolutionsgardets långa och dödliga arm används för i grann- och närliggande länder. Den inblandningen förblir ostörd efter avtalet.

Tyvärr framgick detta av ayatolla Ali Khameinis förskräckliga offentliga uttalande, bara några dagar efter att avtalet hade nåtts, där han rättfärdigade ”död åt Amerika” och lovade att USA skulle förbli Teherans fiende. Detta trots avtalet, eller kanske som ett resultat av det. Irans ledare har öppet deklarerat att de inte har för avsikt att avbryta sitt krig mot västvärlden. De har inte för avsikt att upphöra med sin brutala kränkning av mänskliga rättigheter. De har inte för avsikt att sluta uppmuntra hat mot Amerika och andra fria och öppna samhällen. Iran är den enda medlemsstat i FN som officiellt begär utrotning av en annan medlemsstat. Kärnavtalet förändrar inte detta. Även när det gäller kärnkraftsfrågan är avtalet alldeles för generöst. Det låter Iran starta ett nytt kraftfullt kärnvapenprogram inom bara några år. Snart kommer iranierna att tillåtas lagra en obegränsad mängd höganrikat uran som de kommer att kunna använda för att bygga en hel arsenal med missiler och kärnvapen.

Den som tänker leva under 2020-talet kommer att se ett Iran med förmåga att kunna hota Amerika och dess allierade.

Det internationella samfundet gav upp flera av de principer som tidigare hade förklarats vara icke-förhandlingsbara.  Enligt avtalet kommer Iran tillåtas att fortsätta anrika uran, underhålla fungerande centrifuger och lagra kärnämnen. Listan över medgivanden kan göras längre.

Det som drastiskt förvärrar situationen är att det internationella samfundet huvudsakligen har stärkt snarare än utmanat den expansionistiska, förtryckande, antivästerländska, antiamerikanska och antiisraeliska islamistiska regimen.

Det är sannolikt att Iran om några år kommer att skaffa kärnvapen och att regimen fortfarande kommer att vara kvar vid rodret i Teheran.

 

Ido Aharoni är Israels generalkonsul i New York.

 

Publicerad i NEW YORK DAILY NEWS  Torsdagen den 30 juli 2015

Bild: New York Daily News

 

 

 

2 Responses to "IDO AHARONI för NEW YORK DAILY NEWS – Problemet: Irans bakomliggande motiv"

  1. Håkan Johansson  augusti 7, 2015 at 22:43

    Jag instämmer helt med analysen i inlägget. Avtalet är ett enormt svek mot de som kämpar för ett fritt Iran och ett stort hot mot världsfreden. Jag sätter mitt hopp till att det finns tillräckligt många vettiga demokrater att stoppa denna dårskap och en ny republikansk president måste rimligen ha all rätt att riva upp avtalet.

    Svara
  2. Håkan Johansson  augusti 7, 2015 at 22:50

    Regimen i Iran har begått allvarliga brott mot mänskligheten och Khamenei är inte en person att förhandla med, utan han skall hämtas i Iran och ställas inför rätta i Haag för brott mot mänskligheten.

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*