VIKTIG UPPDATERING!

VIKTIG UPPDATERING!

Utländska medborgare stoppas omedelbart från att komma in i Israel efter beslut av befolknings- och migrationsmyndigheten.

I enlighet med rekommendationer från hälsodepartementet, kommer utländska medborgare från och med onsdag 18 mars 2020 nekas inträde till Israel. Detta gäller även om man kan försätta sig själv i karantän.

Under två veckor har inresemöjligheten till Israel, både för israeliska medborgare samt övriga, varit begränsad. Hälsodepartementet rekommenderar nu striktare åtgärder för att hindra spridningen av covid-19 (coronaviruset).

Mot bakgrund av ovanstående och i enlighet med rekommendationerna från hälsodepartementet kommer utländska medborgare som varken är israeliska medborgare eller bosatta i Israel ej tillåtas inresa från och med onsdag 18 mars 2020.

Undantag görs för dem vars liv är baserat i Israel.

Detta direktiv implementeras omedelbart och kommer omfatta alla internationella resor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*