Indoktrinering av palestinska barn för att uppnå folkmordsinriktat hat

”En psykiaters perspektiv: Indoktrinering av palestinska barn för att uppnå folkmordsinriktat hat,” av Manfred Gerstenfeld.

Intervju med Daphne Burdman.

Dr Daphne Burdman, psykiater och patolog, var biträdande klinisk professor i patologi vid State University i New York vid Stony Brook och överstelöjtnant i den amerikanska armén.

”Det förs noggrant planerade, utbredda kampanjer för uppvigling som är riktade mot barn både under Palestinska Myndigheten och i det Hamasstyrda Gazaterritoriet. På grund av denna indoktrinering börjar barn till och med se positivt på sin inblandning i terrorhandlingar i vilka de riskerar sina liv. Denna process av uppvigling bör dokumenteras bättre.”

”Rapporteringen i internationell media har varit dålig kring denna uppviglingsprocess. Därför känner västerlänningar inte till den ondskefulla utvecklingen av dessa mycket ’framgångsrika’ program. Dessa baseras på både bekanta och innovativa tekniker för övertygelse och indoktrinering. Liknande metoder användes flitigt av totalitära regimer inklusive det Nazityskland, sovjetiska KGB och kinesiska underrättelsetjänster. Det finns alltmer bevis för att vissa av dessa källor har inspirerat och utbildat den Palestinska Myndigheten.[1]”

”Uppviglingen av palestinska barn har lett till ett utbrett hat och en våldsbenägenhet. Palestinska ledare hetsar barn till våldsamma handlingar mot israeler även när det är troligt att de själva kommer att bli skadade eller dödade.”

… På frågan om möjligheterna att återställa barns hjärntvättade sinnen svarar Burdman: ”Till och med när våldet mellan palestinier och israeler avtar, har palestinska barn ett tankesätt som inte kommer att förändras av sig själv. När man en gång har lärt sig att självmordsattacker kommer att öppna paradisets portar för en själv och ens familj krävs det mycket mer för att återställas. Problemet är desto mer akut om man växer upp i ett auktoritärt samhälle där det finns en brist på eller en komplett avsaknad av självständigt tänkande.”

Läs hela intervjun på svenska här.

Läs den engelska versionen på Arutz Sheva här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*