Inför premiärminister Netanyahus Afrikabesök – 50 miljoner NIS för att stärka ekonomiska band och samarbeten

Inför sitt besök till Afrika la premiärminister Netanyahu fram ett förslag om 50 miljoner NIS för att stärka det ekonomiska samarbetet med afrikanska länder.

Netanyahu påpekade att ”den afrikanska kontinenten utgör en enorm potential för Israel inom många områden. Många länder vill nu öppna sina portar till Israel och vi kommer att förverkliga deras önskan för både deras och vår egen skull”.

Följande är planens huvudsakliga punkter:

 1. Stort samarbete med Världsbanken:
 • Upprättandet av öronmärkta fonder (israeliska) för Afrika vid Världsbanken
 • Skapa möjligheter för samarbete mellan regering, internationella finansiella institutioner och israeliska utvecklingsorgan för att finansiera breda utvecklingsprojekt i afrikanska länder och andra utvecklingsländer.
 1. Utveckla nätverket av handelsattachéer – två nya kontor kommer att öppnas i Afrika som ett första steg. Möjligheten till ytterligare kontor kommer att undersökas.
 1. Finansiering av marknadsaktiviteter – öka exponeringen av israelisk industri mot potentiella kunder, och deras behov, i de afrikanska länder och vice-versa.
 1. Tillhandahålla bidrag för genomförbarhetsstudier
 1. Inrätta fyra MASHAV-center i Uganda, Etiopien, Kenya, och Rwanda. Dessa center ska informera om Israels teknologiska förmågor och därmed göra dem kända för affärsmän och regeringstjänstemän i afrikanska länder och därmed även bidra till att öka den israeliska exporten till dessa länder.
 1. Främja ekonomiska projekt genom att inrätta en mekanism för att sänka kostnaderna för israeliska företag som gör affärer i Afrika. I första hand ska det handla om att ta itu med de största hindren för export till Afrika som till exempel höga premier och brist på långfristiga lån.
 1. Inrätta en byrå inom hälsodepartementet för G2G – en plattform för avtal mellan det israeliska hälsosystemet och andra hälsosystem i både Afrika och världen i stort.
 1. Bidrag från Chief Scientist – stöd kommer att ges till produkter som behöver forskning och utveckling för att anpassa dem (främst teknologi och marknadsföring) för afrikanska marknader.
 1. Kurser och utbildning i nationell säkerhet och hälsa – Israels ledande position inom dessa området och skapat ett stort intresse i afrikanska länder.
 1. Undertecknande av ett rymdavtal med Etiopien – Stärka samarbetet som rör teknologi, vetenskap samt rymdforskning med den etiopiska regeringen. Detta avtal kommer är stärka israeliska företags möjligheter i Etiopien inom både rymdområdet samt förnybar energi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*