Intel i Israel går i bräschen för 5G-teknologin

Intel i Israel går i bräschen för ny 5G-teknologi som kommer att revolutionera hur vi kommunicerar med varandra.

5G kommer att förändra hur vi alla använder internet genom att också revolutionera den nuvarande nätverksinfrastrukturen. Med större bandbredd, mer kraftfulla bearbetningsmöjligheter och minimal fördröjning (latens), kommer den nya generationen av trådlösa nätverk att kunna stödja felfri kommunikation och överföring av massiva datamängder, enligt Intel.

Jämfört med den nuvarande nätverkshastigheten 4G LTE så kommer 5G att bli uppemot 30 till 50 gånger snabbare. Detta kommer att få en dramatisk påverkan.

Och det är just Intel i Israel som går i bräschen för denna utveckling.

Läs mer på NoCamels.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*