Intervju med Israels vice ambassadör Asaf Segev, Hemmets Vän

”Uppbrottet från Gaza påverkade oss alla i Israel”

Publicerad i Hemmets Vän 2015-08-13 16:09

– Sverige är så mycket mer än politik, förklarar Asaf Segev, nyutnämnd vice ambassadör vid den israeliska ambassaden i Stockholm och talar om förhoppningen att bygga relationer på ekonomiska, kulturella och inte minst innovativa områden – där Israel tillhör de mest framstående i världen. Men huvuddelen av samtalet med Hemmets Vän ägnas åt tioårsminnet av vad man i Israel kallar för ”the disengagement” – uppbrottet från Gaza.

– Som många säger i Israel idag: Vad vi fick när vi lämnade Gaza var fler raketer och missiler avlossade emot oss, säger Asaf Segev.

På lördag är det exakt tio år sedan Israel överlät Gaza till palestinska myndigheter. Som av en slump infaller då också den judiska fastedagen Tisha B’Av (den nionde dagen i månaden Av) till minne av det första och det andra templets förstörelse. En dag som många judar betraktar som extra olycksdrabbad.

– Uppbrottet från Gaza påverkade totalt cirka 10 000 bosättare i 21 bosättningar på Gaza och fyra bosättningar på Västbanken som evakuerades från sina hem. Och det var väldigt traumatiskt för dem. Vi drog oss tillbaka utan att ställa några villkor och tog ner våra byar i Gaza. Det var inte bara traumatiskt för bosättarna utan för alla israeler, fortsätter Asaf Segev och berättar om de starka motsättningarna i Israel vid den tiden.

– Huvudtanken var att om vi gick tillbaka till gränsen från 1967 skulle förhoppningsvis palestinierna, åtminstone från det området, inte attackera oss mer. De skulle förhoppningsvis ta möjligheten att göra något bra av Gaza. Att ta pengarna de hade fått och investera dem i välfärd och ekonomi för att skapa en ny värld. För att få Gaza att blomstra vid stranden till Medelhavet. Det kunde kanske bli en ny början både för Israel och palestinerna.

Moskva och England

Någon personlig anknytning till Gaza har inte Asaf Segev, 37, ny vice beskickningschef vid Israels ambassad i Stockholm. Han har tidigare arbetat för det israeliska utrikesministeriet på ambassaden i Moskva under några år och innan dess arbetade han för den stora judiska biståndsorganisationen Jewish Agency for Israel i norra England under tre år.

– Där arbetade jag i Leeds för att stärka banden mellan den lokala judiska församlingen och staten Israel genom att anordna kulturella och utbildande arrangemang för alla åldrar. Från små barn till äldre. Vi kallar det för Aliyah, som kommer av ordet ”att sändas” – det innebär att skickas från Israel till någon annan plats.

Asaf Segev berättar bland annat om resorna han gjorde med judiska ungdomar från Leeds till Polen.

– Vi besökte Auschwitz och andra historiska platser för att se vad som hände under andra världskriget men också för att se hur den judiska församlingen levde i exempelvis Krakow och på andra platser innan Förintelsen. Det var både uppskattat och lärorikt för oss alla.

 

 

Läs mer på Hemmets Vän

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*