IsraAID hjälper flyktingarna

Inför drastiskt växande flyktingkrisen i Europa har IsraAID varit i kontakt med de länder som drabbats mest, huvudsakligen Grekland och Italien, för att bidra med direkt humanitärt stöd på plats.

Från och med September 2015 har mer än 300 000 flyktingar och migranter, både muslimer, yazidier och kristna, försökt ta sig till Europa och uppemot  3000 flyktingar har dött på vägen.

Mitt i denna exodus försöker de europeiska länderna att ta itu med den plötsliga massinvandringen. Hela familjer kommer till Europa och är utmattade, traumatiserade och har förlorat alla sina tillhörigheter.

IsraAID bemöter aktivt både de syriska flyktingarnas behov och de behov som uppstår hos mottagarländerna, nämligen Jordanien, Irak och Bulgarien. IsraAID hjälper till med allt från nödhjälp till psykologiskt stöd till de som genomgått svåra trauman. Dessutom har IsraAID bidragit med hjälp till både kristna och yazidiska flyktingar från Irak som har varit utsatta för extrema förföljelser av Islamiska Staten.

Läs mer på MFAs webbsida 

Bild IsraAID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*