Israel utökar sitt bidrag till den internationella kampen mot Ebola

Bild: MASHAV

 

Israel utökar sitt bidrag till kampen mot Ebola efter förfrågningar.

Som svar på begäran från FN:s generalsekreterare, generaldirektören för Världshälsoorganisationen (WHO), israeliska och internationella biståndsorganisationer och regeringar har Israels utrikesdepartement beslutat att utöka Israels bidrag till den de internationella ansträngningarna att förhindra en spridning av Ebolaepidemin.

Utrikesdepartementet har gett MASHAV, Israels motsvarighet till svenska SIDA, i uppdrag att sända tre mobila akutkliniker till området i västra Afrika där risken finns att infekteras av Ebola.

Klinikerna, som är tillverkade i Israel, är utformade i enlighet med den standard och de riktlinjer som beslutats av WHO vad gäller behandling av Ebola. En grupp medicinska experter kommer att följa varje klinik och de kommer att utbilda lokala vårdare i hur klinikerna och instrumenten fungerar. Utbildningen kommer särskilt fokusera på att lära ut hur man kan förhindra spridning samt öka förståelsen bland personer som riskerar infektion.

Ett israeliskt team har redan skickats till Kamerun där de tacksamt mottogs av lokala myndigheter. Utrikesdepartementet har även skickat akututrustning till regeringen i Sierra Leone och under de senaste veckorna bidragit med skyddsutrustning till de grupper som är utsända av Afrikanska unionen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*