Israel är det enda landet där öknens utbredning minskar

Även om öken upptar 60% av landets yta, så är Israel det enda landet i världen där öknens utbredning faktiskt minskar.

Som ett resultat av detta har FN utsett Israel till internationell expert i bekämpning av ökenspridning.

Israel fortsätter att bidra till den globala insatsen för att bekämpa ökenspridning genom att dela med sig av know-how, tillämpningar och teknologier för en bättre, grönare och hälsosammare värld.

Klicka här för att se hur Israel bekämpar ökenspridning. 

 

Israel i Sveriges foto.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*