Israel är ett av världens lyckligaste länder

Israel kom i år på 13 plats i FN-rapporten World Happiness Report.

Rapporten rankar 156 och hämtar uppgifter om BNP och förväntad frisk livslängd från Världsbanken och WHO. Dessa uppgifter vägs samman med enkätfrågor om det finns vänner och familj som ställer upp, möjlighet att påverka sitt liv, hur generös man är mot andra och upplevelsen av korruption i samhället.

Rapporten har släppts årligen sedan 2012 av FN:s nätverk för hållbar utveckling (SDSN). Den publiceras i och med den internationella dagen för lycka som uppmärksammas den 20 mars varje år.

Läs mer på NoCamels

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*