Israel är rustat för cyberattacker – premiärminister Netanyahu invigningstalar på den fjärde International Cybersecurity Conference

Precis som förra året invigningstalar premiärminister Netanyahu vid den internationella konferensen för cybersäkerhet. Följande är en sammanfattning av hans tal:

Förra månaden stod Staten Israel inför hotet från Hamas raketer och tunnlar men övervann det. Våra fiender misslyckades med sina terrorattacker men de fortsätter att attackera oss andra sätt, bland annat genom cyberattacker. Detta är ett område under kontinuerlig förändring och som förändras i en svindlande takt.

Våra fienders attack mot den civila internetstrukturen var avsedd att störa det dagliga livet för israeler men dessa attacker misslyckades på exakt samma sätt som raketerna och tunnlarna misslyckades.

Det finns dock en stor skillnad mellan hur man skall handskas med dessa cyberattacker jämfört med hur man bemöter hot från raketer och tunnlar. Vad gäller de senare så vet man var de kommer ifrån och du vet vem fienden är. Du vet det nästan omedelbart. Men i cyberrymden finns inga sirener och det är ofta svårt att omedelbart urskilja vem fienden är. Det finns inget ”här” och ”där”. Det finns inte två geografiska sidor utan det är i mångt och mycket endast ett område där alla befinner sig.

Vad vi gör är att vi identifierar attackerna och stoppar dem. Det faktum att cyberattackerna inte påverkade det dagliga livet i Israel, ekonomin eller IDF:s operationer beror på att några av de allra skarpaste experterna i vår säkerhetsgemenskap arbetar inom cyberindustrin.

För ett år sedan stod jag här och beskrev hoten som utvecklas inom cybersfären och de steg våra fiender – med Iran i spetsen – tar. Under den senaste operationen har vi sett hur långt Hamas är villiga att gå. Men jag vill klargöra att det först och främst är Iran som ligger bakom cyberattackerna mot Israel, även i de fall då Hamas står som avsändare. Iran sponsrar alla våra fiender och vi är inte de enda som är deras mål. Iran och dess bundsförvanter utnyttjar den anonymitet cybervärlden erbjuder för att attackera länder runt om i hela världen.

Vi är obevekliga då det kommer till att möta detta hot. Vi utökar våra förmågor för att kunna möta cyberhot genom vår förståelse för vikten av cybersäkerhet för att trygga Israels fortsatta ekonomiska tillväxt och säkerhet.

Vill du läsa hela talet? Klicka här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*