Israel återuptar nedlaggd järnvägslinje

Israel återuptar nedlaggd järnvägslinje

Förberedande arbeten har inletts på en del av Israels aktuellaste järnvägsprojekt. Det handlar om en 64 kilometer lång, nedlagd linje från Hadera East till Lod, som ska öppnas igen. Projektet förväntas kosta 2,4 miljarder dollar. Detta skriver Järnvägsnyheter.

”Linjen kommer att ha nio nya stationer och förväntas öppna 2026. Den kommer att användas av upp till 100 persontåg per dag, med sex tåg/timme/riktning under rusningstrafik, plus godståg.

Linjen förväntas kunna transportera 300 miljoner passagerare per år och bör därmed bidra till att avlasta biltrafiken längs kustlinjen Tel Aviv – Hadera.”

Läs mer på Järnvägsnyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*