Israel blir värd för CITIES djurkommitté

Israel förbereder sig för att välkomna CITIES djurkommittén. CITIES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) är en internationell konvention som dedikerat arbetar mot utrotningen av hotade arter. Kommittén träffas för 28:e gången men för Israels del är det ett precedensfall. Det är nämligen första gången som en FN-konferens av denna omfattning organiseras i Israel.

Det var Israels Utrikesdepartament och Israels miljömyndighet (INPA) samt några internationella organisationer som genomförde projektet. Israel signerade CITIES-konventionen 1979 och utnämnde då INPA till att vara ansvarig för dess genomförande. Israel må vara litet men är djupt engagerat i naturbevarandet och skydd av vilda djur och växter både på hemmaplan och världen över.

Staten Israel är beläget där Europa, Asien och Afrika möts. Å ena sidan har Israels unika placering gett upphov till det rika växt- och djurlivet men å andra sidan bidrog befolkningstillväxten till att antalet naturområden har minskat med åren. Med hänsyn till de hoten har INPA implementerat en rigorös politik när det gäller naturbevarandet i Israel, vilket bl.a. innebär återinförandet av djurarter eller bevakningen av internationell handel med utrotningshotade arter.

CITIES förhandlades 1973 för att bevara vilda djur och växter. Syftet med konventionen var bl.a. att förhindra överexploateringen av dessa arter på grund av internationell handel. Konventionen trädde i kraft den 1 juli 1975 och har nu skrivits under av 151 länder.  Djurkommittén består av experter från sex stora geografiska områden, dvs. Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Central- och Sydamerika samt Västindien och Oceanien. Den erbjuder vetenskaplig rådgivning till medlemmarna och tar fram listor över hotade växt- och djurarter.

Konferensen äger rum mellan den 30 augusti och den 3 september.

Läs mer på MFAs webbsida

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*