Israel förbereder sig för att ta emot skadade flyktingar från Aleppo

Premiärminister Benjamin Netanyahu har instruerat sin regering att hitta sätt för att utöka den medicinska hjälpen till syrier skadade i det pågående inbördeskriget och särskilt flyktingar från den belägrade staden Aleppo.

Hjälpen ska i första hand riktas till kvinnor och barn men givetvis även till män (som inte är stridande).

Tusentals civila syriska flyktingar har fått hjälp i Israel trots att länderna anses som fiender. I den senaste rapporten (från 2013) har fler än 2500 syriska flyktingar fått gratis sjukvård på olika sjukhus i norra Israel såsom Haifa, Safed, Nahariya och Tiberias.

Förhoppningen är att kunna ta emot avsevärt fler flyktingar och behandla dem på sjukhus i hela landet.

Utöver vård har Ziv Medical Center i Nahariya startat en insamling för syrier. När flyktingarna ska återvända till Syrien får de med sig medicinsk utrustning, medicin, bandage osv för att kunna fortsätta sin ”egenvård” i Syrien där det råder brist på detta.

Läs mer på Israel21c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*