Israel förbereder sig för att ta emot skadade flyktingar från Aleppo

Israel förbereder sig för att ta emot skadade flyktingar från Aleppo

Premiärminister Benjamin Netanyahu har instruerat sin regering att hitta sätt för att utöka den medicinska hjälpen till syrier skadade i det pågående inbördeskriget och särskilt flyktingar från den belägrade staden Aleppo.

Hjälpen ska i första hand riktas till kvinnor och barn men givetvis även till män (som inte är stridande).

Tusentals civila syriska flyktingar har fått hjälp i Israel trots att länderna anses som fiender. I den senaste rapporten (från 2013) har fler än 2500 syriska flyktingar fått gratis sjukvård på olika sjukhus i norra Israel såsom Haifa, Safed, Nahariya och Tiberias.

Förhoppningen är att kunna ta emot avsevärt fler flyktingar och behandla dem på sjukhus i hela landet.

Utöver vård har Ziv Medical Center i Nahariya startat en insamling för syrier. När flyktingarna ska återvända till Syrien får de med sig medicinsk utrustning, medicin, bandage osv för att kunna fortsätta sin ”egenvård” i Syrien där det råder brist på detta.

Läs mer på Israel21c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*