Israel förhindrar terrorförsändelse att nå Hamas

Försändelsen visar att Hamas väljer att smuggla material för raketer och granater istället för att investera i rehabiliteringen av Gazas befolkning.

Den 19 januari hindrade sjöstridskrafter i samarbete med ISA en båt på väg till Gazaremsan från Sinai-halvön. Båten användes för att smuggla flytande glasfiber som används för tillverkning av raketer och granater. De tre misstänkta, Mahmed Bechar, Ahmed Zaidi och Awad Zaidi greps och erkände att materialet var på väg till Hamas.

I samband med utredningen avslöjade de tre gärningsmännen detaljerad information om tidigare vapensmuggling och om hur Hamas planerar att använda fiskare och smugglare för framtida smugglingsförsök.

De tre åtalades den 11 februari för säkerhetsrelaterade brott i tingsrätten i Beer-Sheva.

Överstelöjtnant Peter Lerner, talasman för IDF: ”IDF är fast besluten att förhindra olagliga försök att transportera vapen och råvaror som kan äventyra israelers säkerhet. Försändelsen visar att Hamas väljer att smuggla material för raketer och granater istället för att investera i rehabiliteringen av Gazas befolkning.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*