Israel – global aktör inom cybersäkerhet

2017 stärkte den israeliska cybersäkerhetssektorn sin position som en global aktör och anskaffade hela 814,5 miljoner dollar i riskkapital – ett rekordbelopp för tredje året i rad och en ökning med 28 procent från föregående år enligt ny data från Start-Up Nation Central, en organisation som kartlägger Israels tekniksektorer.

16 procent av världens investeringar inom cybersäkerhet går till företag i Israel. Endast USA har en större andel. Flera multinationella storföretag har dessutom etablerat forsknings- och utvecklingscenter i Israel, däribland Symantec, Renault, Daimler AG och Harman.

Läs mer om Israels cybersäkerhetssektor på Times of Israel.

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*