Israel hjälper Sydsudan

Tomater vid Yair Experimental Station. Foto: Eyal Izhar MFA

 

Israel planerar bygga en lantbruksby i Sydsudan med målet att lära lokala bönder hur Israels genombrott inom jordbruksmetoder och jordbruksteknologi kan hjälpa det nya landet överleva och frodas.

Idén tog form när Israels biträdande utrikesminister Danny Ayalon fick möjlighet att samtala med Sydsudans jordbruksminister, Betty Ogwaro, i samband med Agritech 2012-utställningen i Tel Aviv i maj.

Israels ambassadör till Sydsudan Haim Koren berättade för den israeliska tidningen Israel21c att ”Betty mötte inte endast personer från vårt ministerium utan även vår jordbruksminister och diskussionerna var väldigt produktiva”. ”Vi berättade att vi har många experter inom jordbruk och konstbevattning som kan hjälpa till men eftersom hon bättre vet vad deras behov är bad vi henne prioritera den hjälp de behöver”.

Ogwaro berättade nyligen för Koren att hon gärna vill att man bygger upp modellantbruket i Eastern Equatoria, en av tio delstater i Sydsudan.

Växthus vid en anläggning i Moshav Hatzeva Foto: Eyal Izhar

”Själva idén”, säger Koren, ”är att först och främst hjälpa till med grönsaksproduktionen, en väldigt basal föda som det råder stor brist på vilket betyder att allt måste importeras. Det är något de behöver för sin överlevnad”.

Byggandet av en ny jordbruksindustri

Problemet med Sydsudan är inte att det saknas bördig åkermark eller vatten, det finns ett överflöd av båda tack vare närheten till Nilen och en relativt lång regnperiod, problemet ligger snarare i att det saknas expertis.

Många av de sudanesiska flyktingar som de senaste åren sökt sig till Israel för ett bättre liv hamnade på kibbutzer där de lärt sig avancerade israeliska jordbruksmetoder och fått kunskap om droppbevattning, något Israel är banbrytande på. Nu när många av dessa flyktingar återvänder till den nya staten Sydsudan hoppas utrikesministeriet kunna integrera dem i projektet och bli ansvariga för driften av det nya lantbruket.

Koren säger att Israel kan bidra med teknologin samt göra det möjligt att skapa nya arbetstillfällen. I september åkte en grupp experter till Sydsudan för att utvärdera projektet och kunna presentera en budget för regeringen.

Ambassdören har utsett Dr. Yossi Baratz från MASHAV, Israels internationella biståndsorganisation, som projektledare. Baratz har tidigare arbetat som organisationens representant i Kenya där han 2010 översåg öppnandet av en israelisk-byggd akutmottagning vid Kisumu East District Hospital.

Om allt går enligt plan hoppas Koren att lantbruket ska kunna invigas i början av 2013. Budgeten för projektet kommer helt och hållet betalas av den israeliska regeringen och är tänkt att vara det första av flera jordbruksprojekt i Sydsudan.

Att Israel hjälper till med detta projekt är en naturlig del av landets roll som medlem i OECD. Koren säger avslutningsvis att israeler är experter inom vissa områden och det är fantastiskt att kunna bidra till statsbyggnadsprocessen.

 

One Response to "Israel hjälper Sydsudan"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Israelisk jordbruksteknologi föder världen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*