Israel hjälper utvecklingsländer att förbättra sin cybersäkerhet

”Det finns stor efterfrågan från afrikanska och asiatiska länder efter israelsk kunskap inom cyber”, säger generaldirektör Yigal Unna från National Cyber Directorate.

Israel undertecknade ett avtal med Världsbanken i måndag för att hjälpa utvecklingsländer att förbättra sina cybersäkerhetsförmåga, Digital Development Partnership.

Israel kommer att delta i främjandet av strategier och projekt för cyberskydd i samarbete med länder som Japan, Storbritannien, Finland, Danmark och Norge samt GSM Association, en handelsorganisation som representerar mer än 750 mobiloperatörer över hela världen.

Enligt avtalet kommer Israel att bidra med 1 miljon dollar till Digital Development Partnership och ge tekniskt bistånd till länder i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa.

Läs mer på Jerusalem Post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*