Israel – en högteknologisk gigant

I Israel arbetar den högsta andelen internationella journalister per invånare i världen. Ändå ges få rapporter om landets betydelse när det gäller forskning, uppfinningar och teknik. En bojkott av israeliska produkter slår mer mot världen än mot Israel, skriver Poletik, Kristdemokraternas veckotidning.

En sammanfattning av artikeln i Poletik:

  • Fler än en av fyra av alla biotekniska lösningar som används i dag har utvecklats i Israel. Många av dessa innovationer ingår i de viktigaste behandlingarna av några av världens svåraste sjukdomar.
  • En total bojkott av Israel, som vissa förespråkar, och den kunskap och teknologi som kommer därifrån skulle vara förödande för resten av världen. Israels bidrag inom exempelvis vattenteknologi är oundgängliga för länder vars vattenförsörjning hotas av torka eller snabbt växande befolkningar.
  • Israels befolkning uppgår i dag till strax över 8,5 miljoner på en yta lite mindre än Smålands. Trots sin litenhet till ytan och befolkningsmängd finns emellertid i Israel inte bara flest Nobelpristagare per capita utan även den högsta andelen internationella journalister per capita i världen.
  • Trots att BDS-rörelsen har haft flera uppmärksammade framgångar i form av artister som har avbokat sina konserter i Israel har utländska investeringar i israeliska företag mer än trefaldigats sedan rörelsen grundades.
  • År 2017 väntas tillväxten i Israel stiga till tre procent. En viktig orsak till detta är det stora antalet så kallade start-ups (nystartade högteknologiska företag) som finns i landet. I absoluta tal har USA ett övertag vad gäller antalet start-ups, men räknat per capita är Israel världsledande.
  • Över 100 israeliska företag är i dag noterade på den amerikanska teknikbörsen Nasdaq, vilket är mer än något land i Europa bidragit med.

Läs hela artikeln i Poletik här.

Bilden är på Azrieli Towers i Tel Aviv (Foto: Shutterstock).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*