Israel – i topp inom universitetsutbildning

Barnklass Foto: MFA

En årlig rapport från OECD anger att 46% av israeler har högre utbildning; rapporten visar också på löneförbättringar för lärare i grundskolan

Enligt den nyligen publicerade rapporten, ”Education at a Glance 2012”, från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) hamnar Israel på andra plats, efter Kanada, då man undersökt utbildningsnivån i världens länder. Israels och Kanadas goda resultat visade sig då man mätte hur många procent av befolkningen mellan 25 och 64 år som har eftergymnasial utbildning.

Israels andel av befolkningen som har eftergymnasial utbildning, 46%, ligger 16% över OECD:s genomsnitt. Enligt rapporten har utbildningsreformen Ofek Hadash förbättrat lärarnas löner och utbildningens kvalitet genom bland annat förändrade anställningsvillkor. Det angavs även att andelen studenter som tar gymnasieexamen har ökat från 89% 2003 till 92% 2010. Detta är en av de högsta siffrorna bland OECD-länderna.

Läs mer:

OECD: Israel is second-most educated country

 

One Response to "Israel – i topp inom universitetsutbildning"

  1. Elisabeth  oktober 11, 2012 at 12:52

    Kul att se!

    Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*