Israel investerar 50 miljoner i arabisk high tech

Ministerial Committee on Arab Sector Affairs godkänner medel till ett nytt program för att hjälpa minoritetssamhällena att integrera sig på en högteknologisk arbetsmarknad. 

Utskottet har investerat 4,5 miljarder shekel (1,3 miljarder dollar) inom den arabiska sektorn under de senaste två åren. Nyligen meddelade utskottet att det skulle investera ytterliggare 20 miljoner shekel (5,6 miljoner dollar, vilket motsvara ungefär 50 miljoner kronor) i ett nytt program som syftar till att integrera minoritetsgrupper på den högteknologiska arbetsmarknaden.

Läs mer på JNS

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*