Israel och Världsbanken undertecknar viktigt vattenavtal

Israel och Världsbanken kommer tillsammans att hjälpa länder som står inför växande vattenproblem. Israel har bidragit med en halv miljon dollar till Water Global Practice för att öka vattenkunskaperna i utvecklingsländer som står inför komplexa utmaningar.

Avtalet innebär dessutom att israeliska vattenexperter kommer att resa till ett antal länder för att presentera olika metoder som kan bidra till bättre hantering av vattenresurser. Delegationer från utlandet ska också resa till Israel där de får utbilda sig inom områden såsom avsaltning, vattenfiltrering samt droppbevattning.

Israel, som ligger i ett av världens torraste områden, har stor erfarenhet av att förebygga torka och hantera vattenbrist. För att ta itu med sin naturliga vattenbrist har Israel utvecklat innovativa metoder som betyder att stora delar av Israels bruksvatten idag kommer från avsaltat eller filtrerat vatten.

Droppbevattning uppfanns i Israel och två av världens största droppbevattningsföretag (Netafim och NaanDanJain) är israeliska. Med droppbevattning tillför man vatten i små doser vilket kan spara så mycket som 90 % av bevattningskostander och är dessutom relativt billig att tillämpa.

Detta är Israels andra avtal med Världsbanken. I fjol undertecknade parterna ett avtal om gemensamt utbildningsprogram inom informations- och cybersäkerhet.

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*