”Israel på väg att bli oljestormakt”

Naturgasfälten utanför Israel Grafik: Noble Energy

I dag rapporterar Sveriges radio att Israel är på väg att bli en ”oljestormakt”. Det talas om 150 miljarder fat mellan Jerusalem och Gazaremsan men enligt World Energy Council kan det finnas upp till 250 miljarder fat vilket skulle innebära att man hamnar på ungefär samma nivåer som Saudiarabien.

Samtidigt kommer även rapporter från Israel som tyder på nya fynd av flytande naturgaskondensat (13 miljoner fat) utöver de 51 miljarder kubikmeter naturgas som redan funnits i Karishreservoaren.

Röster har höjts om att de nya fynden kan påverka dagens priser och att arbetet mot att skära ned på användningen av fossila bränslen kommer att gå långsammare. I det sammanhanget bör det väl även påpekas att Israel är ledande vad gäller grön energi, avsaltning, solenergi, och droppbevattning för att nämna några områden.

Läs mer:

Naturgas kan trygga Israels behov i decennier

Israel på väg att bli oljestormakt

Large amounts of liquid gas condensate, natural gas present in Karish reservoir

Tzemach-rapporten fördubblar gasexport

Regeringsuttalande om gasfyndigheterna

Nya gasfyndigheter utanför Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*