Israel sexa i global studie om hälsosamt liv och förväntad livslängd

Medelivslängden ökar i hela världen men allt fler tenderar att spendera fler år med sjukdom och funktionshinder.

Israel21c skriver om en ny studie om hälsosamt liv i världen som visar att israeler är bland de hälsosammaste människorna i världen och som dessutom kan skryta med lång medellivslängd. Ett internationellt forskarlag har studerat data från 188 länder för att mäta livskvalitet i världen.

Enligt studien lever man längst i Japan där den förväntade livslängden för båda könen är 83,4 år. Singapore och Andorra faller in på plats två och tre följt av Island, Cypern och Israel. För att ta med hela topp tio listan så finner vi även Frankrike, Italien, Sydkorea och Kanada.

Enligt studien kan vi även se att de länder som uppvisar minst andel hälsoförlust är Italien, Spanien, Norge, Schweiz och Israel.

Israels Statistiska Centralbyrås siffror för 2013 visar att den förväntade medellivslängden för kvinnor är 83,9 år samt 80,3 för män.

Läs mer här

Se även Israel21c

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*