Israel simmar mot strömmen i den globala vattenkrisen

Ett besök till Israels största avsaltnings- och avloppsreningsverk visar flera smarta teknologiska och politiska lösningar som håller vattnet i Israel rinnande. 

Sedan 2005 har avloppsrening och avsaltning blivit allt mer viktiga för att säkerställa en tillräcklig vattenförsörjning – 2,1 miljarder kubikmeter årligen – till hushåll, industri och jordbruk i Israel.

Ungefär 31 procent av vatten för bevattning härrör från avloppsvatten som behandlas i något av Israels 150 reningsverk. Behandlat bräckt vatten levereras från 45 anläggningar för både jordbruks- och icke-jordbruksbehov.

60 till 80 procent av Israels kommunala vatten, som dag för dag anpassas efter säsong och efterfrågan, strömmar från de stora avsaltningsverken vid kusten – Sorek, Ashkelon, Ashdod, Palmachim och Hadera.

Läs mer om hur Israel löste vattenkrisen på Israel21c.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*