Israel slår nya rekord inom turism

Israel slår nya rekord inom turism

Det internationella konsultföretaget HVS släppte nyligen sin årliga rapport Trends and opportunities: Israel Hotel Market Overview 2019 som visar att bokningarna på de Israeliska hotellen nått nya rekordnivåer. Samtidigt pågår stora satsningar inom turism i landet och nya hotellbyggnationer kommer inom den närmsta tiden att skapa 10 000 nya hotellrum.

Turismsektorn har ökat markant under 2018 i Israel då 4,1 miljoner turister besökte landet vilket är en ökning på 14 % från föregående år, som även det var ett rekordår. Ökningen kan förklaras av en stor expansion av direktflyglinjer till Israel såväl som olika aktiviteter kopplade till 70-årsjubileet av staten Israel, som lockade många turister.

Sett till det senaste decenniet har andelen nordiska turister ökat på följande sätt;

Turister från Finland: + 40 %

Turister från Sverige: + 93 %

Turister från Danmark: +44 %

– Turistministeriet har uppmuntrat investerare till att öppna hotell och andra turistattraktioner. Att locka investerare till den här sektorn för att utveckla turismen har varit ett av våra stora fokusområden de senaste åren, säger Nira Fisher, direktör för Israeliska Turistministeriet (I.G.T.O.) för Norden.

Den största ökningen av hotellnätter har uppmätts i Jerusalem och visar en ökning på hela 10 % och i Tel Aviv ökade antalet hotellnätter med 7,2 %. Vidare visar rapporten en stor ökning av den totala efterfrågan av hotellnätter samtidigt som tillgången på hotellrum visade en ökning på 2,9 %. Detta förklaras i rapporten av stora statsfinansierade satsningar mot turismsektorn för att lyfta investeringarna inom hotellverksamhet och nybyggnationer.

Den senaste tiden har 13 nya hotell öppnat i Israel och ytterligare 50 hotell kommer att öppna inom den närmsta tiden, vilka tillsammans kommer att öka antalet med 10 000 nya hotellrum.

– Nya hotell och andra boendeformer för turister öppnas ständigt i Tel Aviv och Jerusalem, vilket svarar mot den stora efterfrågan som vi kan se från de nordiska länderna. De senaste 18 månaderna märker vi en ökning av människor som planerar att åka till Tel Aviv och de som redan varit där beskriver sin resa som ”once in a lifetime”. Prognosen för 2019 ser ut att bli ytterligare ett nytt rekordår för turismen i Israel, säger Nira Fisher.

Ökningen av turister från de nordiska länderna till Israel för 2018 ser ut som följer:

Finland: + 12 %

Sverige:  + 21 %

Danmark: + 17 %

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*