Israeliskt genombrott i cancerforskning

Israeliska Alpha Tau Medicals DaRT-teknologi levererar alfastrålning som sönderfaller inuti tumören och på så vis dödar cancerceller medan man räddar omgivande frisk vävnad.

Läs mer på NoCamels

Foto: Alpha Tau Medical

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*