Israelisk vattenteknologi flödar till törstiga Kalifornien

Israeliska vattenlösningar blir allt viktigare då Kalifornien står inför en av sina största utmaningar någonsin.

Kalifornien genomgår en extrem period av torka just nu och mycket tyder på att vattentillgången inom kort kommer att bli kritisk. Anledningen är att det har kommit ovanligt lite nederbörd under de senaste åren. Bilder på nätet och i tidningar vittnar om att vattenreservoarer snart är tomma och boende uppmanas att sluta vattna gräsmattor och i övrigt vara väldigt sparsam med vattnet.

Israel har ett väldigt snarlikt klimat och i delar av landet regnar det väldigt sällan. På många sätt har man en liknande geografi som Kalifornien med ett väldigt varmt och torrt klimat längst nere i söder och ett något mer tempererat och bördigt längre norrut.

I Israel var tillgången till vatten ett problem redan ifrån dag ett och få länder har investerat så mycket i vattenteknologi som just Israel. Man utvecklade droppbevattning för att få öknen att blomstra utan att använda överflödiga mängder vatten och på senare år har man storsatsat på avsaltning av havsvatten. Kalifornien har anammat den israeliska teknologin och arbetar nu intensivt med israeliska företag, myndighetsrepresentanter och akademiker för att hitta strategier som dels kan fungera över tid men även minska effekterna av den nuvarande torkan.

Ett exempel är avsaltningsanläggningen i San Diego som israeliska IDE Technologies bygger. Anläggningen skall avsalta havsvatten och kostar ungefär 7 miljarder att bygga. Målet är att anläggningen, när den är klar, dagligen skall förse området kring San Diego med nära 190 miljoner liter vatten.

Detta är dock endast ett exempel i raden av projekt som skall realiseras de närmaste åren. Det israeliska vattenkonsortiet Mekorot arbetar dels för att införa israeliska avsaltningslösningar men även till exempel återvinning av vatten och vattensäkerhet.

En stor skillnad är dock att Israels befolkning är 8,3 miljoner medan Kaliforniens är 38,8. Mekorot arbetar därför för att skapa en helhetslösning som även innebär utbildning, vattenhantering etc.

Yattirreservoaren. En av 230 liknande reservoarar där avloppsvatten lagras för att pumpas till jordbruk.

Yattirreservoaren. En av 230 liknande reservoarer där avloppsvatten lagras för att pumpas till jordbruk.

Rena avloppsvatten

Att återvinna avloppsvatten är viktigt då de naturliga vattentillgångarna är sparsamma. Detta är särskilt viktigt i områden med hög andel jordbruk vilket både Israel och Kalifornien har. Fyra femtedelar av allt vatten som används i Kalifornien används just inom jordbruket enligt Israel21C.

Israel har utvecklat ett system för återvinning, rening, lagring och överföring av renat avloppsvatten. Den revolutionerande idén om att använda renat avloppsvatten till jordbruket kom på 1980-talet då Israels naturliga vattentillgångar inte längre kunde förse den växande produktionen med tillräckliga vattenresurser. Förutom idén med renat avloppsvatten växte tanken om droppvattning sig allt starkare till att idag vara en självklarhet inom den israeliska jordbrukssektorn.

Yossi Schreiber från KKL-JNF säger att nästan 90% av Israels avloppsvatten renas och att ungefär 75% används till jordbruk vilket betyder att ungefär 400 miljoner kubikmeter återvinns varje år – hälften av allt vatten som används inom den israeliska jordbrukssektorn.

IDE Technologies avsaltningsanläggning i Hadera, Israel

IDE Technologies avsaltningsanläggning i Hadera, Israel

Avsaltning

Att rena avloppsvatten kostar ungefär 50% mindre än att avsalta samma mängd havsvatten. Trots detta har Israel gjorde stora investeringar i avsaltningsanläggningar vid medelhavskusten för att kunna tillgodose vattenbehovet. Den femte anläggningen öppnar snart i Ashdod.

“Avsaltning måste även bli en stor del av Kaliforniens lösning”, säger Asher Brenner vid Ben-Gurion University of the Negev. ”Kalifornien vet att det omedelbart måste utöka arbetet att bygga nya avsaltningsanläggningar längs kusten. Kalifornien har redan avancerade metoder för att rena avloppsvatten men mer behövs göra för att förse jordbruket med användbart vatten”.

Mellan den 13 och 15 oktober är det dags för den stora WATEC-konferensen i Israel där fler än 60 israeliska företag inom vattenteknologi kommer ställa ut sina produkter och lösningar.

Yossi Yaacoby från Mekorot säger att det är viktigt att Kalifornien närmar sig utmaningen på ett holistiskt sätt, som börjar med utbildning.

”En sak som vi är bra på i Israel är att inte ta vatten för givet. Det börjar med att utbilda barn redan när de går på dagis för att förstå vattnets värde och hur man sparar vatten. Vi kan aldrig säga att vi har tillräckligt.”

Foton från Israel21c, Shutterstock samt KKL-JNF

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*