Israeliska forskare gör framsteg i malariaforskning

Israeliska forskare har upptäckt ett nytt möjligt försvar mot malaria efter att en forskningstudie visat hur den livshotande infektionen, för vilken det i nuläget inte finns något botemedel mot, lurar och vilseleder immunsystemet att hålla dess livscykel igång.

Nästan hälften av jordens befolkning riskerar att drabbas av malaria enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Malaria sprids genom honmyggor av släktet Anopheles som bär på parasiten Plasmodium falciparum. Förra året drabbades över 200 miljoner människor världen över av malaria och det uppskattas att 445 000 människor dog av sjukdomen, majoriteten av dem i Afrika som drabbas disproportionellt. Personer som får malaria drabbas av en rad symtom, liksom hög feber, frossa, magsmärta, diarré och kräkningar.

I en ny studie som publicerats av Nature Communications, en kollegialt granskad journal som inriktar sig på naturvetenskap, har forskare vid israeliska Wezimann Institute of Science, tillsammans med forskare från Irland och Australien, upptäckt malariaparasitens inre funktioner. Parasitens strategi är inte bara att gömma sig för immunsystemet utan också att underminera dess försvar genom att skapa lockbeten.

Läs mer om malariaforskningen på NoCamels.

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*