Israeliska forskare simulerar arytmi på 3D-hjärta

Israeliska forskare simulerar arytmi på 3D-hjärta

Israeliska forskare har utvecklat 3D-konstruerade hjärtvävnader konstruerade för att simulera den vanligaste typen av oregelbundna hjärtslag (arytmi) – förmaksflimmer – vilket gör att detaljerad läkemedelsforskning kan äga rum.

Tekniken har potential att ligga till grund för en rad personifierade mediciner, eftersom den producerar vävnader baserade på patientens eget DNA. För att odla vävnaden skulle celler såsom hud- eller blodceller tas från patienten och sedan förvandlas till ett embryonalt stamcellstillstånd. Cellerna odlas sedan i labbet för att växa in i den vävnad som krävs.

Både vävnaderna och metoderna som använts för att studera dem skulle kunna revolutionera området för läkemedelsutveckling eftersom vävnad kunde odlas från patientens egna stamceller och användas för att testa olika behandlingar i förväg. Detta skulle göra det möjligt för läkare att identifiera vilken lösning som bäst uppfyller patientens behov och därmed kunna förbättra resultaten.

Läs mer på Jerusalem Post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*