Israeliska solsökare får 15 miljoner dollar

Weizmann Institute photovoltaic researcher David Cahen

Pengarna kommer att användas till grundläggande forskning för att driva den globala solenergirevolutionen framåt.

Framtiden för israelisk solenergi blev just lite ljusare. Landets berömda Weizmanninstitut i Rehovot tilldelades nyligen ett forskningsanslag på 15 miljoner dollar för att tillsammans med Technion utforska nya metoder inom solenergiforskning.

Professor David Cahen vid Weizmanninstitutet säger att man är i ett kritiskt skede och att dagens solenergiingenjörer endast förmår implementera lösningar som ligger i nivå med den senaste forskningen vilken tyvärr inte varit särskilt omfattande sedan 1980-talet.

”1983 drogs mattan bort under fötterna på forskare runt om i världen, men särskilt i USA, när oljepriserna föll efter att de kidnappade amerikanerna i Iran frigavs. De flesta lämnade då området förutom några envisa personer som jag själv. Resultatet är att då vi nu står inför en kommande energikris har vi endast ingenjörer som kan arbeta med grundläggande lösningar. Vi behöver en bredare vetenskaplig grund för att kunna bygga framtida teknologier.”

Pengarna, som kommer ifrån Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Fund, kommer att öronmärkas för att utveckla grundläggande solenergiforskning under de kommande tre åren. Internationella forskare bjuds in att arbeta tillsammans med de israeliska forskarna och Cahen säger att han särskilt hoppas på att kinesiska och indiska forskare visar intresse.

Lång tradition av solenergiforskning

Historiskt sett har Israel alltid legat långt fram inom solenergifältet. Ta till exempel Moshe ”Rudi” Bloch, som låg bakom solenergifälten vid Döda havet, Lucien Bronicki, som utvecklade turbogeneratorn för solenergisystem tillsammans med Harry Zvi Tabor och grundade Ormat. Levi Yissar byggde den första solenergiuppvärmda varmvattenberedaren och professor Israel Dostrovsky byggde solenergilaboratoriet vid Weizmanninstitutet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*