Israeliska UD kommenterar skadan som åsamkats IAEA:s övervakningsmekanismer i Iran

Israeliska UD kommenterar skadan som åsamkats IAEA:s övervakningsmekanismer i Iran

Iran fortsätter att lagra anrikat uran, vilseleder och döljer sin ambition att utveckla ett kärnvapen och förstör nu det som återstår av IAEA:s tillsyn. Irans extrema agerande kräver ett omedelbart internationellt svar.

Läs hela pressmeddelandet på israeliska UD:s hemsida: https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2021/Pages/MFA-comments-on-the-harming-of-IAEA-oversight-mechanisms-24-February-2021.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*