Israels ambassadör: Fel fokus i debatten om Tempelberget

Israels ambassadör: Fel fokus i debatten om Tempelberget

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver i Göteborgs-Posten idag:

Den senaste tidens händelser på Tempelberget i Jerusalem har gett upphov till en storm av palestinska och islamiska fördömanden och protester. Olyckligtvis har protesterna alla det gemensamt att de fokuserar på fel aspekter av de aktuella händelserna.

För två veckor sedan mördade islamistiska terrorister två israeliska, drusiska polismän på Tempelberget. Efter utfört dåd begav sig gärningsmännen till Al Aqsa-moskén för att söka skydd – den plats där de också som förberedelse för dådet gömt de vapen som de sedan använde för att mörda de israeliska polismännen.

Som en följd av det fasansfulla dådet på en av världens religiöst och politiskt känsligaste platser, beslutade Israel att sätta upp metalldetektorer vid ingångarna till till Al-Aqsa-moskén för att förhindra ytterligare insmuggling av vapen till denna heliga plats och på så vis förebygga ytterligare terrordåd. Åtgärden ledde emellertid till massprotester från palestinier, araber och muslimer världen över och även i flera svenska städer. Palestinska och islamistiska företrädare hävdade att Israels åtgärder för att förhindra ytterligare blodsspillan i själva verket var ett försök att ta kontroll över Al Aqsa-moskén.

Detta är en av de antisemitiska fabrikationer som utnyttjats av palestinska och islamistiska ledare under mer än ett århundrade…

Metalldetektorerna har inte stoppat en enda muslim från att besöka Al Aqsa-moskén, såvida denne inte haft för avsikt att föra in vapen. Alla palestinska och islamistiska ledare är väl medvetna om detta men valde ändå att hetsa sina anhängare till att ge sig ut på gatorna för våldsamma massprotester och förbjöd rentav muslimer att be vid Al Aqsa trots att det inte fanns några hinder för detta så länge man följde säkerhetsföreskrifterna. Liknande föreskrifter gäller för övrigt vid många muslimska heliga platser i världen, inklusive Mecka.

Desto mer uppseendeväckande var dessa internationella protester då inga palestinska eller muslimska röster höjdes mot den islamistiska terror som utnyttjat en av Islams heligaste platser för terror, mord och förvaring av vapen. Palestinska demonstranter i Sverige och världen över kallade Israel “mördare” för att man installerat metalldetektorer för att förebygga just mord. Var finns rimligheten och logiken i allt detta?

Läs hela artikeln i Göteborgs-Posten här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*