Israels ambassadör: Svensk statsfinansierad propaganda mot Israel

Israels ambassadör: Svensk statsfinansierad propaganda mot Israel

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman skriver i Barometern idag:

Den svenska statstelevisionen, SVT, har nu visat ytterligare en anti-israelisk dokumentär som ett led i ansträngningarna att indoktrinera den svenska allmänheten.

Nyligen, 21 maj, visade ”Dokument utifrån” en dokumentär om läget i Jerusalem och den palestinsk-israeliska konflikten. Dokumentärens grundtes framförs redan under de första sekunderna då det hävdas att i Jerusalems ”ockuperade östra del stiger spänningen i takt med att allt fler judiska bosättare flyttar in”.

Citatet sammanfattar tydligt dokumentärens utgångspunkter, tema och slutsatser. Den judiska närvaron i Jerusalem är orsaken till konflikten. Dokumentären radar upp det ena israeliska ”brottet” efter det andra utan att ge någon kontext, några israeliska mainstream-perspektiv eller förklaringar. Propagandistiska och oärliga påståenden från den palestinska sidan lämnas obesvarade.

… Genom att fullständigt frångå alla de krav som vanligen dikteras av god journalistisk sed och genom att framställa Israel – en demokrati av västerländskt snitt – som boven i dramat, bidrar SVT aktivt till ett undergrävande av fakta, till att sprida fake news och till den pågående demoniseringen av världens enda judiska stat, Israel.

Svenska skattebetalare borde känna stor oro inför SVT:s agerande och kräva förändring, en balanserad rapportering och ett slut på den skrämmande ensidiga och tvångsmässigt negativa rapporteringen om Israel.

Läs hela artikeln i Barometern här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*