Israels ambassadör: Sverige har förlorat sin moraliska kompass

Israels ambassadör: Sverige har förlorat sin moraliska kompass

Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman publicerade en artikel idag i Nyheter24 om Sveriges röst för den antiisraeliska Unesco-resolutionen:

Isaac Bachman: “Det förefaller som att Israel utifrån svenskt perspektiv inte kan göra någonting rätt, medan palestinierna inte kan göra någonting fel.”

Den 2 maj 2017, på Israels 69:e självständighetsdag (enligt den hebreiska kalendern), antog UNESCO en resolution som fullständigt underkänner Israels suveränitet över den egna huvudstaden, Jerusalem.

Sverige var det enda EU-land som röstade för denna resolution. Länder Sverige anslöt sig till med sin ja-röst för denna anti-israeliska resolution var bland annat Iran, Qatar, Pakistan, Sudan, Libanon, Algeriet, Malaysia, Oman och Bangladesh, några av världens mest ökända stater i fråga om folkrättsbrott och statsfinansierad terrorism.

Till de länder som motsatte sig resolutionen hörde bland annat USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Grekland och Litauen. Alla EU-länder utom Sverige röstade antingen nej eller lade ned sin röst.

Man kan fråga sig i vilken av dessa båda grupper den genomsnittlige svensken skulle känna sig mest hemma? I fråga om den svenska regeringen är detta uppenbarligen den första gruppen, full av diktaturstater som behandlar kvinnor som andra klassens medborgare och där HBTQ-personer avrättas.

I fråga om Mellanösterns enda demokrati, Israel, bildar allt detta ett omisskännligt mönster. Medan Sverige ofta framställer sig som en humanitär supermakt som värnar om jämställdhet, HBTQ-personers rätt, mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet är dessa värden ingenting man drar sig till minnes när det gäller Israel.

Läs hela artikeln på Nyheter24 här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*